Registracija

Vaikučių A ir B ratelio šokėjams – $60

Vaikai, Jauniai, Studentai, Jauni Veteranai, Pagyvenusieji (Šeimos)
** 1 Grandies narys / narė – $115
** 2 Grandies nariai – $170
** 3 Grandies nariai – $225
** 4 + Grandies nariai – $270

Jauni Veteranai / Pagyvenusieji (jeigu nėra vaikų kituose Grandies rateliuose)
** jeigu šoka vienas narys – $90
** jeigu šoka 2 nariai (žmona ir vyras) – $145

Prašome užsimokėti nario mokestį iki spalio 30 d. ir taip pat išpildyti Registracijos anketą kiekvienam šokėjui (randasi žemiau). Po spalio 30 d, prie pilno nario mokesčio priskaitysime 10% baudą. Prašome kreiptis pas Grandies iždininką Marių Polikaitį (Mariuspolikaitis@aol.com) su klausimais bei rūpesčiais.

Nario mokestį galite užsimokėti šiuo būdu
Paštu pasiųskite čekį šiuo adresu: Marius Polikaitis, 6228 Willowhill Road, Unit C, Willowbrook, IL 60527. Čekius išrašykite “Grandis”

Registracijos anketa – On-line Registration


Anketas galima siųsti tiesiogiai paspaudus “Submit”.
Registration forms will be sent directly when entering “Submit”

Telefonas/phone – 773-279-8757