Mokytojai

Meno vadovai

Choreografas Gintaras Grinkevičius, grandis.vadovai@gmail.com, 630-254-4953
Dalia Bilaišytė-DeMuth, grandis.vadovai@gmail.com, 773-218-8166

Vaikučių A ratelis
Lidija Polikaitienė, lidpolikaitis@mac.com, 630-241-0074
Daina Polikaitytė

Vaikučių B ratelis
Choreografė Vitalija Ivinskienė, vitalija.silver@gmail.com, 630-290-9453

Vaikų rateliai
Dalia Bilaišytė-DeMuth, grandis.vadovai@gmail.com, 773-218-8166
Daina Matusaitienė, dmatusaitis@gmail.com, 773-865-1847
Elytė Maurukienė, emaurukas@comcast.net, 630-546-8604

Janimo ratelis (6 – 9 skyrius)
Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich, smagusokti@gmail.com, 708-790-3160
Monika Mikulionytė, mmmikulionis@gmail.com, 248-767-4077
Andrea Varaneckaitė, grandis.jauniai@gmail.com, 708-305-4801

Jaunių ir studentų ratelis (10-12 skyrius ir universiteto+ )
Gintaras Grinkevičius, grandis.vadovai@gmail.com, 630-254-4953
Rima Birutienė rimapolikaitis@aol.com, 630-452-2022

Suaugusių ratelis
Gintaras Grinkevičius, grandis.vadovai@gmail.com, 630-254-4953

Pagyvenusių ratelis
Vida Brazaitytė, vidab1213@hotmail.com, 708-280-8678

Mokytoja
Rėda Ardytė-Pliūrienė, redapeleda@yahoo.com, 262-939-5014

Ansamblio iždininkas
Marius Polikaitis, mariuspolikaitis@aol.com, 630-650-7996