Grandis – 2014-15 season

Mieli ,,Grandies” Šokėjai ir Tėveliai,

Sveikiname visus šokėjus su 2014-2015 šokių sezonu! VALIO! VALIO, visiems! Sulaukėme virš 150 šokėjų! Džiaugiamės ir esame pasiruošę darbui!

Dar ne per vėlu … kviečiame visas ansamblių šeimas, visus šokėjus registruotis ansamblio svetainėje.

Labai svarbu visoms ansamblių šeimoms/visiems šokėjams registruotis ansamblio svetainėje –
grandischicago.org: Registracijos mokesčių informacija rasite “Registration” nuorodoje.

Ratelių repeticijos

Vaikučių (3 metukų iki 1 sk.) ir Vaikų (2-5 sk.) ratelių šokėjai
sekmadieniais, Ateitininkų namuose, 5:30-6:30 v.v.

Jaunių ratelio (6-9 sk.) šokėjai
sekmadieniais, 5:00-6:30 v.v., Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje.

Jaunimo ratelio (10-12 sk.) ir Studentų ratelio šokėjai
sekmadieniais, Pasaulio lietuvių centre – Fondo salėje nuo 6:30 iki 8:30 v.v.

Suaugusių ratelio šokėjai (31-50 m.)
sekmadieniais, Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje nuo 5 iki 6:30 v.v.

Pagyvenusių ratelio šokėjai (51+)
sekmadieniais nuo 2:30 – 5 v.v. Pasaulio Lietuvių Centre, valgykloje.