Apie mus

Čikagos tautinių šokių ansamblis “Grandis” buvo įsteigtas 1953 metais. Ansamblis augo ir klestėjo. “Grandis” greitai tapo ir dar vis yra vienas iš didžiausių lietuvių tautinių šokių ansamblių Šiaurės Amerikoje, ir yra seniausias tautinių šokių vienetas Čikagoje ir jos apylinkėse. Šiais metais, švenčiame savo 56-sius veiklos metus!

Nuo 1953 metų, “Grandyje” yra šokę daugiau negu 1200 šokejų! Šiuo metu, mūsų ansamblyje šoka šokėjai nuo priešmokyklinio iki energingo, pagyvensio amžiaus.

“Grandies” kukli pradzia išaugo i platų lietuviškų tautinių šokių repetuarą. “Grandis” yra sušokusi daugiau negu 200 šokių. Grandiečiai programose šoka tradicinius, liaudies ir stilizuotus lietuviškus šokius. Šokiai dažnai jungia lietuviškus papročius, liaudies temas ir pasakas, poeziją, liaudies dainas, muziką ir lietuviškus instrumentus.

Grandies tautinių šokių ansamblis yra koncertavęs daugelyje lietuvių bendruomenių Jungtinįse Amerikos Valstijose ir Kanadoje. Mes taip pat esame šokę Venezueloje, Brazilijoje ir Australijoje. Įspūdingiausia Grandiečiams buvo dalyvauti Dainų šventėse ir koncertuoti Lietuvoje 1992, 1994, 1998, 2003, 2007, 2009 ir 2014 metais.

Lietuviški tautinių šokių ansambliai yra turėję svarbią rolę Amerikos lietuvių bendruomenėse. Nėra kito kultūrinio užsiėmimo, kuris vienija tiek skirtingų amžių žmones. Tautiniai šokiai padeda lietuviams geriau suprasti ir puoselėti savo kultūrinį identitetą, išsaugoti savo etninį palikimą ir tradicijas.