Grandis – 2014-15 season

Mieli ,,Grandies” Šokėjai ir Tėveliai,

Sveikiname visus šokėjus su 2014-2015 šokių sezonu! VALIO! VALIO, visiems! Laukiame visų grįžtančių šokėjų! Laukiame Jūsų sukviestų draugų įstoti kartu su Jumis į ansamblio gretas!

Labai svarbu visoms ansamblių šeimoms/visiems šokėjams registruotis ansamblio svetainėje –
grandischicago.org: registracija vyks nuo rugsėjo 8 dienos iki rugsėjo 28 dienos. Nario mokestį galėsite sumokėti ansamblio svetainėje su PayPal (netrukus bus).

Pravesime registraciją sekmadienį, spalio 5 d., nuo 5:00 – 6:30 v.v. Pasaulio Lietuvių Centre, Fondo salėję, ir Ateitininkų Namuose (1380 Castlewood Drive, Lemont). Čia turėsite progą patikrinti registracijos informaciją ir atpalaidavimo formas.

Ratelių pirmos repeticijos

Vaikučių (3 metukų iki 1 sk.) ir Vaikų (2-5 sk.) ratelių šokėjai – turi savo pirmą repeticiją
sekm., spalio 5 d., Ateitininkų namuose, 5:30-6:30 v.v.

Jaunių ratelio (6-9 sk.) šokėjai turi savo pirmą repeticiją
sekm., spalio 5 d., 5:00-6:30 v.v., Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje.

Jaunimo ratelio (10-12 sk.) ir Studentų ratelio šokėjai – turi savo pirmą repeticiją
sekm., spalio 5 d., Pasaulio lietuvių centre – Fondo salėje nuo 6:30 iki 8:30 v.v.

Suaugusių ratelio šokėjai (31-50 m.) – turi savo pirmą repeticiją
sekm., spalio 5 d., Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje nuo 5 iki 6:30 v.v.

Pagyvenusių ratelio šokėjai (51+) – turi savo pirmą repeticiją
sekm. spalio 5 d. nuo 2:30 – 5 v.v. Pasaulio Lietuvių Centre, valgykloje.